Doelstelling

Wat doet de Koninklijke Maatschappij Het Belgisch Trekpaard?

Als moederstamboek voor het ras "Belgisch trekpaard" heeft de vereniging tot doel om het even welke bedrijvigheid te ontwikkelen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met :

 1. De genetische verbetering van de fokkerij
 2. De aanmoediging van de fokkerij en het gebruik
 3. Het behartigen van de belangen van haar leden en van het Belgisch Trekpaard
   

Doelstelling

De vereniging heeft tot doel om het even welke bedrijvigheid te ontwikkelen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met :
 1. de genetische verbetering van de fokkerij van het Belgisch Trekpaard door:
  1. Het opstellen van het technisch reglement inzake
   • het bepalen van het fokdoel
   • de omschrijving van de raskenmerken
   • het bepalen van de indeling van het stamboek
   • het opstellen van het reglement inzake de identificatie en de registratie van de paarden
   • de wijze waarop gegevens over de afstamming moeten opgevraagd worden bij verenigingen die stamboeken bijhouden voor het Belgisch trekpaard
  2. Het coördineren van de uitvoering van dit technisch reglement door verenigingen die stamboeken bijhouden voor het Belgisch Trekpaard; de KMBT kan deze verenigingen hiertoe erkennen als dochterstamboek.
  3. Het centraliseren en coördineren van de gegevensbestanden die aangeleverd worden door verenigingen die stamboeken bijhouden voor het Belgisch Trekpaard en aanverwante koudbloedrassen.
    
 2. De aanmoediging van de fokkerij en het gebruik van het Belgisch Trekpaard en aanverwante koudbloedrassen.
   
 3. Het behartigen van de belangen van haar leden en van het Belgisch Trekpaard in het algemeen, onder andere door het verzekeren van een officiële vertegenwoordiging ten opzichte van de federale overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de beroepsorganisaties op Federaal en Europees vlak.
   

Administratie, prijskampen

Onze vereniging is een erkende VZW. De KMBT organiseert jaarlijks :
 • de officiële hengstenkeuring
 • de nationale prijskamp waar een kampioenhengst en kampioenmerrie worden verkozen.
Bovendien heeft de maatschappij als moederstamboek de belangen van de het Belgisch Trekpaard en haar fokkers te behartigen bij de verschillende aanverwante stamboeken en organisaties. Het is onze plicht de toon aan te geven voor het multifunctioneel paard dat bruikbaar is in de verschillende domeinen waar het Belgisch Trekpaard wereldwijd geliefd is.