Het Vlaams Paardenloket staat voor u klaar!

Vragen over paardenhouderij?

In 2009 richtte de Vlaamse overheid een Vlaams Paardenloket op waar iedereen gratis terecht kan met vragen rond paardenhouderij. Welke vergunningen heb ik nodig? Moet ik aangifte doen bij de Mestbank? Mag ik paarden van vrienden transporteren? Is mijn paard correct geïdentificeerd? … Voor al deze kwesties staat het loket voor u klaar.

De Vlaamse paardenhouderij is een economische groeisector. Naar schatting telt deze regio meer dan 150.000 paarden en 200.000 betrokken personen. Er zijn bovendien meer dan 3.550 fulltime arbeidsequivalenten actief in maar liefst 1.750 bedrijven. Zij realiseren samen een toegevoegde waarde van 219 miljoen euro voor de Vlaamse economie. In 2008 en 2009 organiseerde de Vlaamse Minister-president 7 dialoogdagen met de sector om zowel de pijnpunten als mogelijkheden in kaart te brengen. Hieruit vloeide het De Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij voort waarin onder andere de oprichting van het Vlaams Paardenloket werd opgenomen. Deze organisatie zal de paardenhouderij verder duurzaam helpen ontwikkelen.

Vzw Vlaams Paardenloket kreeg daartoe een drieledige functie:
  • Contact- en aanspreekpunt voor de sector en overheid
  • Analyse- en adviespartner voor de sector en overheid
  • Kennis- en documentatiecentrum

Kortom, indien u met paarden te maken krijgt, kan vzw Vlaams Paardenloket u bijstaan:
  • U kan er terecht met al uw vragen
  • U vindt op www.vlaamspaardenloket.be een schat van informatie over paardenhouderij
  • U blijft automatisch op de hoogte van belangrijke feiten en gebeurtenissen door uzelf aan te melden voor de elektronische nieuwsbrief (via de website).

Antwoord op uw vragen