EERSTE LEDENBLAD VAN 2019 IN OPMAAK

VERNIEUWING LIDGELDEN

In de week van 1 april gaat het eerste ledenblad van 2019 naar de drukkerij en dit is geen 1-aprilgrap.
Wie het eerste ledenblad midden april op tafel wil, en voor wie zijn  lidgeld 2019 nog niet heeft betaald, gelieve dit eerstdaags te doen.
 
V.F.B.T. - 50€.  
VLAAMSE FOKKERS VAN HET BELGISCH TREKPAARD
DEINSE HORSWEG 1 - 9031 DRONGEN
IBAN BE 80 1032 2503 1277
BIC: NICABEBB
 
Voor de Nederlandse leden bedraagt het lidgeld 60€ 
Te betalen bij K.M.B.T. 
Algemeen Stemrechtlaan 49 - 1030 BRUSSEL
BANK CRELAN 
IBAN BE 90 1032 2379 4832
BIC: NICABEBB
 
Voor de betalingen die na 31 maart aankomen, wordt het ledenblad vanuit de drukkerij met het volgende ledenblad van dit jaar meegestuurd.