Trekpaard Jeugd VFBT - OPROEP

mandaten vanuit West Vlaanderen & Antwerpen !!

Beste jeugdleden,
Eerder deze maand heeft de werkgroep van de jeugdcommissie VFBT vernomen dat Melissa Maes niet langer lid kan blijven van de jeugdcommissie Trekpaard Jeugd VFBT. Momenteel zijn de werkzaamheden in de werkgroep namelijk zeer moeilijk te combineren met haar werk. De leden van de werkgroep wensen haar te bedanken voor haar inzet de voorbije maanden en begrijpen haar beslissing. Verder wenst de werkgroep haar nog veel plezier en succes toe met haar trekpaarden.

Omwille van het vertrek van Melissa Maes, is er een mandaat vrijgekomen binnen de werkgroep van de jeugdcommissie VFBT dat dient ingevuld te worden. Vandaar dan ook deze oproep om indien u wil deel uit maken van de werkgroep Trekpaard Jeugd (jeugdcommissie VFBT) u nu kandidaat te stellen. 

Aangezien de jeugdcommissie ernaar streeft om een gelijk aantal leden volgens de verschillende provincies te hebben binnen de werkgroep, werd bij de oprichting beslist dat elke provincie 2 jeugdleden binnen de werkgroep kan hebben. Jammer genoeg waren er op dat ogenblik geen kandidaten uit West-Vlaanderen en maar 1 kandidaat uit Antwerpen. Dit wil zeggen dat bij het invullen van het vrijgekomen mandaat kandidaten uit Antwerpen en West-Vlaanderen voorrang krijgen op kandidaten uit overige provincies.

Op 13 mei 2017 om 20 uur zal er een algemene jeugdbijeenkomst doorgaan voor alle jeugdleden waar het nieuwe lid van de werkgroep verkozen zal worden. Wenst u hierbij aanwezig te zijn als jeugdlid, gelieve dan uw aanwezigheid te bevestigen.

Voorwaarden lid werkgroep jeugdcommissie VFBT:
• minimum 18 en maximum 35 jaar
• er moet minstens één betalend lid van de VFBT geregistreerd zijn op jouw adres

Wat houdt dit in?
• meermaals per jaar vergadering bijwonen van de werkgroep
• enkele keren per jaar de algemene jeugdbijeenkomsten toegankelijk voor alle jeugdleden bijwonen
• mee organiseren van evenementen (zowel voorbereidingen als aanwezigheid op evenement)
• bemannen van stand Trekpaard Jeugd op diverse evenementen
• daarnaast maak je deel uit van een toffe, jonge bende met een groot hart voor het Belgisch Trekpaard
 Wil jij dus meewerken aan de toekomst en promotie van het Belgisch Trekpaard? Stel je dan nu kandidaat door een mail te sturen naar jeugd@trekpaard.be voor 5 mei 2017.