Toegang vanaf 5u.

Nationale Prijskamp Gent

Beste fokkers,

De grote dag nadert !!! 
Over minder dan een week staan we aan de vooravond van onze Nationale prijskamp.

Dit week-end worden de parkeerkaarten en toegangsbadges verstuurd. 
Die zullen dus wellicht dinsdag aanstaande aankomen.
De parkeerkaarten zijn beperkt.. echt beperkt - vermits er heel weinig parkeerplaats is.
De parking zal toegankelijk zijn vanaf 5u. 
Gelieve  heel strikt de richtlijnen van de parkeerwachters te volgen.
Belangrijk : Vergeet niet om het paspoort van jullie paarden bij te hebben, samen met de nodige attesten.
Er werd met aandrang verzocht om bij inschrijving kopies van de verschillende van toepassing zijnde documenten
die de dieren dienen te vergezellen vooraf te verzamelen bij het secretariaat. Dit vergemakkelijkt de
controle van de toeziende veeartsen en zal bijdragen tot een vlottere aan- en afvoer van de dieren (en een goede sfeer!).
Dus, voor wie geen copie van staartattest en/of vaccinatieattest bezorgd heeft, bij controle de dag zelf zullen de
controlerende dierenartsen doorverwezen worden naar de betrokken eigenaars.
Het stamboek kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden indien uw paarden niet over de gevraagde
documenten en attesten beschikken waardoor ze de toegang tot Agriflanders kunnen geweigerd worden.
Het inschrijvingsgeld wordt in dat geval ook niet terugbetaald.
ONTBREKENDE DOCUMENTEN : Voor hen die de documenten alsnog wensen te bezorgen, Gelieve deze in te scannen en via mail op te sturen (info@trekpaard.be) of ze af te geven of te laten afgeven op de stand van KMBT. Gezien de voorbereidingen voor Agri-Flanders wordt er na dit week-end op het secretariaat geen post meer opgehaald, dus gelieve ze nu niet meer op te sturen via post naar het secretariaat.
Om 9u30 worden de eerste reeksen in de ring verwacht om tegen 10u al de eerste klassementen bekend te kunnen maken.
Om 10u gaan de deuren voor het publiek open. 
Agri-Flanders wijkt hiervan niet af omwille van onze keuring (impact op al hun personeel, security enz enz).
Verwittig jullie vrienden en kennissen zodat ze tegen 10u aan de ingang staan om als eerste de gebouwen 
van Flanders Expo te kunnen betreden.

De stand KMBT zal grotendeels bemand worden door  leden van VFBT - commissie jeugd.
U kan alles wat nog dient afgegeven te worden op het secretariaat (haarstalen/paspoorten voor mutatie, andere) afgeven op de stand. 
Voor wie zijn lidgeld VFBT voor 2017 nog niet vernieuwd heeft, zullen er overschrijvingsformulieren  te bekomen zijn op de stand. Er zal tevens mogelijkheid zijn om nog  ledenmagazines  aan te kopen of een kalender.

De catalogus wordt eerstdaags on-line gezet.

Het belooft alvast een spannende editie te worden.
Dat de besten mogen winnen.

Succes gewenst !