Pijnpunten in de paardensector

Enquête

Het gaat goed met de Vlaamse paardenwereld. Dankzij de inspanningen van de overheid en de sector weet de paardenhouderij mooie resultaten neer te zetten. Maar er blijft nog zeer veel ruimte voor verbetering.

Om de pijnpunten van de sector bloot te leggen, heeft PaardenPunt Vlaanderen een enquête opgesteld. Deze enquête bevat enkele korte vragen over volgende onderwerpen:
- Identificatie en registratie
- Dierenwelzijn
- Ecologie
- Toerisme
- Opleidingen
- Transport
- Hippotherapie
- Ruimtelijke ordening
- Verkeersveiligheid.

Bedoeling is te komen tot een actieplan, gedragen vanuit de sector, dat kan voorgelegd worden aan de gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale overheden. In functie van de gedragenheid vanuit de sector is uw deelname van groot belang.

U kan de enquête hier invullen: https://nl.surveymonkey.com/r/P7KSXYN