Nieuws van het Secretariaat VFBT

Instandhoudingspremie Veulens

Beste fokkers,
Voor diegenen die hun lidgeld tijdig betaald hebben, is het ledenblad wellicht al doorbladerd en uitgelezen.
Voor de anderen.. wie op de hoogte wil blijven van de Officiële berichten aangaande de veulenadministratie en veulenpremie en zoveel meer interessante zaken, OPROEP om dit in orde te maken waarvoor dank.
De ledenbladen worden vanuit de drukkerij nagestuurd.
 
Ondertussen is het veulenseizoen overal gestart en horen we blijde berichten van gezonde veulentjes 
maar spijtig genoeg toch ook droevige berichten met meldingen dat het foutliep.
 
Oproep om de geboorteaangiftes tijdig op te sturen naar het stamboeksecretariaat in Drongen zodat met de paspoorten tijdig kan gestart worden. Lidgeld 50€ en inschrijving 35€ graag gelijktijdig in orde maken.

Juli en augustus is het zomerverlofperiode voor bijna iedereen.
Mijn wens is om tegen dan de paspoorten van de vroegste veulens afgeleverd te zien maar dat kan alleen wanneer de signalementsfiches aangeleverd zijn.
 
Wat de veulenpremie betreft - zoals je in het ledenblad kon lezen - is er één en ander veranderd door de Europese Fokkerijverordening.
Op de Raad van Bestuur VFBT van 20april is er besloten dat alle veulens in 2019 geboren  die ingeschreven zijn in de hoofdsectie van het stamboek, van de veulenpremie van max. 175€ zullen kunnen genieten.
Vanaf 2020 is de veulenpremie ENKEL VOORBEHOUDEN voor veulens, ingeschreven in klasse 1 en 2 van de hoofdsectie.
Verdere details ivm de veulenpremie 2019 en 2020 zal u terugvinden in het eerstkomende ledenblad dat jullie eind juni mogen verwachten (indien lidgeld betaald is).
Wie vragen heeft.. info@trekpaard.be of via telefoon.
Bedankt en succes met de veulentjes.
De veulenpremie 2018 wordt begin mei uitbetaald.
Het secretariaat.