Lidgeld V.F.B.T. 2017

Aandacht Aandacht !!

Beste fokkers,
Deze week is de dead-line voor het insturen van de inschrijvingen van het Vlaams Kampioenschap.
Inschrijvingsformulieren dienen ten laatste eind deze week op het Secretariaat in Brussel  aan te komen. 
Ik geef hier nogmaals het adres : Algemeen Stemrechtlaan 49 - 1030 Brussel.
De inschrijving bedraagt 10 euro per paard. Ook het lidgeld dient betaald te zijn.

GELIEVE NIKS MEER TE STUREN NAAR ASPER !!! De Maatschappelijk Zetel staat daar nog maar het gebouw is LEEG - bijgevolg moet de post doorgestuurd worden waardoor VERTRAGING of soms VERLOREN zendingen.
Vermijd ook om zaken aangetekend op te sturen. De postbode komt meestal rond 6u30 's morgens en dan is er niemand aanwezig op het secretariaat noch in het andere bureel in de woning.
Ook zonder aangetekende zending komt de post heus wel aan.

I.v.m. de Veulenregistratie :  HET GAAT VLOT !!! BEDANKT AAN ALLEN VOOR DE VLOTTE MEDEWERKING.
Het verloopt veel beter dan vorig jaar wat het voor alle betrokkenen veel aangenamer maakt. Volhouden !
Vergeet ook niet na te checken of het lidgeld voor 2017 betaald is wanneer je de geboortemelding binnenstuurt.

De nieuwe revue is in opmaak. Indien jullie calendar items hebben, gelieve deze in te sturen.
Wie publiciteit wil plaatsen, er is ruimte voor commerciële advertenties tegen voordeeltarieven voor leden.
Tarieven te bekomen op het secretariaat via info@trekpaard.be

Alvast bedankt.

Het secretariaat.