KMBT : Secretariaat, werking, taakverdeling

De raad van bestuur van KMBT van 9.7.2019 heeft als volgt beslist :

Monique Paulus wordt aangesteld als secretaris van de KMBT.

Zij zal instaan voor het secretariaat, waaronder de redactie van de verslagen, de boekhouding, evenals het opvolgen van het onroerend goed aan de Algemeen Stemrechtlaan.

Ann Muys blijft gelast voor het ledenmagazine en de kalender.

Isabelle Andris zal zich bezighouden met de website.