Identificatie veulens 2017

Afsluit OP 31 OKTOBER 2017

Beste fokkers.
De datum waarop de signalementsfiches samen met de haarstalen van zowel moeder als veulen op het secretariaat moeten ingediend zijn, is nabij !!
Voor wie wil in aanmerking komen voor de veulenpremie 2017 moeten de signalementsfiches van de veulens - geboren vóór 30 september - ten laatste op 31 oktober ingediend zijn op het secretariaat samen met de haarstalen van zowel moeder als veulen.
Dit betekent ook dat :
- én het gele geboortecertificaat op het secretariaat moet zijn
- én de moeder van het veulen op naam van de fokker moet gemuteerd zijn bij het stamboek
- én lidgeld 2017 moet betaald zijn
- én centrale databank moet betaald zijn (zoniet kunnen er geen  signalementsfiches worden afgedrukt).

Op 31 oktober wordt het veulendossier voor de veulenpremie AFGESLOTEN.

Niet volledig ingevulde dekcertificaten alsook dekcertificaten zonder handtekening, VERTRAGEN het hele proces.
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de fokker !!
Vergewis jullie ervan dat zowel voor als achterkant is ingevuld !!
Niet volledig ingevulde documenten worden teruggestuurd.

Voor alles wat na 31 oktober aankomt (veulens vóór 30/9 geboren), wordt de identificatie uiteraard afgewerkt doch ZONDER VEULENPREMIE.
Ik verwijs hiermee naar de mededeling door de Vlaamse Overheid op pagina 5 - ledenblad 112 die jullie ALLEMAAL ontvingen eind juli.
Succes !