Centrale Hengstenkeuring KVTH

's Hertogenbosch 2 februari

Op 2 februari houdt de KVTH haar centrale hengstenkeuring in 's Hertogenbosch. De website van het Nederlandse stamboek meldt: "Voor de trekpaarden is er eveneens zeer veel aanbod en verscheidenheid in de vaders van de nieuwe jaargang hengsten. Met ieders drie zonen, hebben Baron van 't Zeegat en Buffalo van 't Camillenhof de meeste nakomelingen in de nieuwe jaargang.

In totaal zijn er 26 hengsten van 3 jaar aangemeld voor de keuring op 2 februari a.s. Star van 't Broek, Florian van 't Rietenhof en Eros van Hoeve de Eik hebben elk twee zonen voor keuring en de hengsten Clarion van de Kannelust, Clarion van Kapelhof, Sidonius van 't Zand, Lars van de Smidse, Iwan van Aardenhof, Donald van 't Kruishof, Charmeur van 't Spreeuwenhof, Tom van 't Roetaart, Carlo van Waardzicht, Senna van 't Wiltensheem, Zeus van Rupelmonde, Hannes van de Capreton, Wodan van de Korenmaat en Karlo van de Vlamingweg zullen in de nieuwe jaargang één zoon hebben.

Alle kleuren van de partij !
Zoals de laatste jaren gebruikelijk lijkt te worden zijn de meeste hengsten bruinschimmel van kleur, ook dit jaar zijn er 17 bruinschimmels aangegeven. Vos komt verrassend op plaats twee met 3 hengsten, vervolgens 2 zwartschimmels, 1 zwarte, 1 bruine, 1 vosschimmel en 1 appelschimmel.

Bij de oudere hengsten zullen van Baron van 't Zeegat, Iwan van Wooldink en Robby van 't Zwaluwnest elk één zoon opnieuw aangeboden worden voor de eerste goedkeuring."

Hengstennieuws