Hengstenkeuring

De raden van bestuur van KMBT en VFBT hebben beslist dat de centrale hengstenkeuring doorgaat op 16 november 2019 te Oud-Heverlee, Waversebaan 99, in de hallen bij de ruiterschool van LRV.

Zowel in de raad van bestuur van KMBT als die van VFBT is er beslist dat enkel deze keuring erkend wordt.

In het belang van de fokkerij, de handel en de uitstraling van ons Belgisch Trekpaard is het belangrijk dat er één hengstenkeuring in België plaats vindt, met één reglement. Veulens van hengsten die op deze hengstenkeuring goedgekeurd werden, moeten zowel in Vlaanderen als in Wallonië kunnen ingeschreven worden in de hoogste klasse van de hoofdsectie van het Stamboek.

Aan AWTCB werd het voorstel gedaan om de 6 individuele scores van de juryleden die op de Algemene vergadering KMBT in 2018 werden verkozen door de meerderheid van alle leden van die Algemene vergadering aan te vullen met de scores van 2 juryleden van AWCTB. Op de officiële prijskampen werd AWTCB uitgenodigd een jurylid af te vaardigen om samen met de aangeduide 3 juryleden de daar voorgestelde hengst(en) te keuren. In Oudenaarde liep dat alvast vlot.