Geboorteaangiftes veulens 2017

Deze week is de kaap van de 200 aangemelde veulens bereikt. 
Voor 5% van hen, werd het paspoort reeds afgeleverd !
Vorig jaar beloofden we jullie dat het dit jaar anders zou zijn.
We hielden woord !!!
Tot ieders tevredenheid kan ik dus  melden dat de geboortemeldingen (en verwerkingen) VEEL vlotter verlopen dan in 2016.
Dank aan allen die hieraan meewerken.
 
Midden juli is het verlofperiode op Paardenpunt Vlaanderen, graag dus nogmaals een oproep om alle veulens die reeds geboren zijn,
Dringend in te sturen naar het stamboek.
Het aanmelden via Horse-Id bij de centrale databank met daaraan gekoppeld de on-line betaling,  verloopt vlot.
Eens het veulen is aangemeld en betaald, krijgt het secretariaat hiervan melding.
De geboorteaangifte dient echter zo vlug als kan opgestuurd te worden naar het secretariaat te Brussel,
samen met de betaling op de rekening van V.F.B.T. van 35euro inschrijvingsgeld.
Zorg ervoor dat het lidgeld voor 2017 V.F.B.T. betaald is.
Daarna kan met de identificatie gestart worden.
 
Indien jullie vragen hebben i.v.m. de veulenregistratie, gelieve jullie vragen te richten rechtstreeks
aan het secretariaat hetzij via telefoon, hetzij via mail op info@trekpaard.be
Vermijd om B.C.P. of P.P.V. hiervoor te contacteren.