Fokkerijbeleid Belgisch Trekpaard

Bericht aan de leden

Gelieve hierbij een schrijven te vinden van de bevoegde autoriteiten van de drie Gewesten aan alle fokkers van het Belgisch Trekpaard, met als doel het verduidelijken van de fokkerijreglementering.