Dossier blokstaarten

Weyts roept het blokstaarten van paarden een halt toe

Paarden die na 31 december 2017 geblokstaart zijn, zullen niet meer worden toegelaten tot prijskampen enz. ook al was dit tengevolge een medische noodzaak. 

Dierenminister Ben Weyts weert geblokstaarte paarden van alle tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden in Vlaanderen. Zo wordt een halt toegeroepen aan de massale omzeiling van het wettelijk verbod op blokstaarten. Er komt een nieuw decreet dat van toepassing zal zijn op alle dieren die na 31 december 2017 geblokstaart worden. “Het is mijn verdomde plicht om elk vermijdbaar dierenleed ook echt te vermijden”, zegt Weyts. “Ik begrijp niet dat je dieren enkel graag ziet wanneer hun staartbeen geamputeerd is.”

Blokstaarten – ook wel ‘couperen’ genoemd – is een oude praktijk waarbij de staart van een dier operatief verwijderd wordt. De amputatie gaat dwars doorheen de wervels en zenuwen van het dier en kan ook na de ingreep pijnlijke gevolgen hebben. Sinds 2001 is blokstaarten bij wet verboden, tenzij voor “ingrepen waarvoor een diergeneeskundige noodzaak bestaat”. In realiteit wordt dit achterpoortje gebruikt om toch massaal te blijven blokstaarten om ‘esthetische’ redenen.

“De wet blijft op dit moment dode letter”, beseft Vlaams Dierenminister Ben Weyts. “Ik zie op tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden telkens opnieuw een onverklaarbaar groot aantal dieren die geblokstaart zijn, met een diergeneeskundig attest als dekking. Soms gaat het zelfs over alle aanwezige dieren. Na de ingreep is het zo goed als onmogelijk om nog aan te tonen dat er in werkelijkheid geen diergeneeskundige noodzaak was.”

Weyts komt nu met een nieuw decreet dat het blokstaarten echt een halt toeroept. Geblokstaarte paarden krijgen een verbod om nog deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden. Dat verbod zal van toepassing zijn op alle paarden die geblokstaart zijn na 31 december 2017, zelfs als er een diergeneeskundig attest verleend werd voor de ingreep. Concreet betekent dit dat geblokstaarte paarden geleidelijk zullen verdwijnen uit de voor fokkers en eigenaars belangrijke tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden.

“Traditie of niet: ik wil vermijdbaar dierenleed ook echt vermijden”, zegt Weyts. “Net zoals we bij het verbod op onverdoofd slachten afscheid nemen van religieuze tradities, nemen we hier afscheid van een Vlaamse traditie. De tijd dat de wetten voor meer dierenwelzijn in Vlaanderen massaal omzeild werden is nu echt voorbij.”
Bron : site NVA