Dierenwelzijn

Dierenwelzijn staat boven in het vaandel van KMBT !


De vzw Koninklijke Maatschappij het Belgisch Trekpaard (KMBT) voert een aantal normen en waarden hoog in het vaandel: respect voor mensen, democratie, de rechtsstaat en last but not least: dierenwelzijn. 
 
Als vereniging van en voor houders van Belgische Trekpaarden geven we absolute prioriteit aan dierenwelzijn, en dit in functie van het dier en het gebruik ervan. Dat is een plicht die op alle paardenhouders rust. We moeten niet naïef zijn, er gebeuren wel degelijk dingen met dieren en jammer genoeg ook met trekpaarden, die niet door de beugel kunnen. Wanneer er inbreuken zijn op het dierenwelzijn dient daar tegen opgetreden te worden, met regelgeving en controles. Paarden hebben nood aan water, voeding, beweging, beschutting en algemene verzorging. Op die elementaire behoeftes van elk paard zijn geen concessies mogelijk.
 

We nemen kennis van persartikels en mails betreffende inbreuken op het dierenwelzijn vanwege de voorzitter van de Association Wallonne du Cheval de Trait Belge (AWTCB), de heer Hubert Rigaux. We noteren dat de nationale kampioenshengst Nike van ’t Bos, die in onze herinnering leeft als een paard met een enorme uitstraling, op instructie van de inspectie dierenwelzijn, de politie en met tussenkomst van de burgemeester van Profondeville, geëuthanaseerd werd. De bevoegde gerechtelijke en administratieve instanties zullen dit verder onderzoeken en er over oordelen. Ingevolge deze situatie, heeft de heer Hubert Rigaux zijn ontslag gegeven als voorzitter van AWTCB. Voor de goede orde, de heer Rigaux heeft geen enkele functie binnen KMBT en is zelfs geen lid van KMBT.

 
AWTCB, waarvan de heer Hubert Rigaux voorzitter was, is de in Wallonië door de Waalse overheid erkende fokvereniging voor het Belgisch Trekpaard en is niet te verwarren met EWTCB, de binnen de KMBT erkende Waalse regionale vereniging, waarvan de Waalse overheid de erkenning introk.
 
De Koninklijke Maatschappij het Belgisch Trekpaard is steeds kritisch geweest tegenover het intrekken van de erkenning van EWTCB en de daaropvolgende erkenning van AWTCB. Voorafgaande verbale en fysieke agressie op vergaderingen vanwege mensen van AWTCB en een gebrek aan democratische gedragenheid brachten mee dat een ruime meerderheid van de algemene vergadering van KMBT het besluit nam AWTCB niet te erkennen.
 
De heer Hubert Rigaux en AWTCB namen het initiatief een rechtszaak in te stellen tegen KMBT. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel deed intussen uitspraak in die zaak en verklaarde de tegen KMBT ingestelde vordering integraal ongegrond.
 
Dat weerhield AWTCB  er niet van om recent nog te beslissen een aantal door en voor KMBT en VFBT goedgekeurde hengsten niet te aanvaarden voor registratie van de veulens in hun hoofdstamboek, klasse A.
 
Het is hoog tijd om in Wallonië orde op zaken te stellen, zodat de trekpaardfokkerij er kan heropleven.
 
Jan De Boitselier
Voorzitter vzw Koninklijke Maatschappij het Belgisch Trekpaard