Deelnemers gezocht!

Oproep onderzoek CPL UGent

Beste paardeneigenaar,

Chronisch progressief lymfoedeem (CPL) is een veelvoorkomende aandoening bij enkele populaire koudbloedrassen met veel beenbehang. Trekpaarden, Tinkers, Clydesdales en Shires zijn slechts enkele voorbeelden van de rassen waarbij deze aandoening al meermaals werd beschreven. Deze aandoening typeert zich door de verdikte huidplooien ter hoogte van de onderbenen, die vaak gepaard gaan met jeuk, infecties en algemeen ongemak bij de aangetaste paarden. Vermoedelijk spelen het falen van het lymfesysteem en degradatie van het elastine netwerk in de onderbenen een belangrijke rol in het verloop van deze aandoening. Met het onderzoek voor mijn masterthesis wil ik nagaan of de afbraakproducten van het elastine netwerk te detecteren zijn in de urine bij paarden met chronisch progressief lymfoedeem.

Daarom ben ik op zoek naar eigenaars van koudbloedrassen die een urinestaal zouden willen verzamelen van hun paard. Zowel paarden met, als paarden zonder deze aandoening kunnen deelnemen aan het onderzoek. Ook koudbloedrassen waar chronisch progressief lymfoedeem zelden of niet voorkomt, bv. Vlaams paard, kunnen deelnemen.

Eigenaars dienen per paard één urinestaal op te vangen (minimaal 100 ml). Het opvangen dient zo proper mogelijk te gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld in een propere emmer of potje. Nadien kan het altijd nog worden overgegoten in kleinere potjes. Belangrijk is dat deze goed worden afgesloten en nadien zo snel mogelijk worden ingevroren. Dit laatste kan in een gewone diepvriezer. Vergeet zeker niet om per staal duidelijk aan te duiden van welk paard deze afkomstig is.

Het opvangen van een spontane urinelozing bij een paard is geen vanzelfsprekende opdracht. Een paard urineert vaak spontaan wanneer deze vanuit de weide in de stal wordt gezet, of bij het binnenkomen in een pas gestrooide box. Ook plassen veel paarden bij het thuiskomen na een buitenrit. Indien er nog een tandartsbezoek gepland staat, en deze maakt gebruik van sedatie, is het ook altijd een goed idee om een propere emmer bij de hand te houden. Veel paarden zullen door de sedatie spontaan gaan urineren.

Als alle stalen genomen zijn, kunt u mij contacteren. Wij maken dan een afspraak waarop ik de urine kan ophalen en het (de) paard(en) kan bekijken om een CPL-score op te maken. Deze score geeft mij een idee over hoe erg de benen aangetast zijn en is gebaseerd op de dikte van de huidplooien en omvang van de benen.

Indien u graag zou deelnemen en akkoord gaat met bovenstaande procedure, of indien u nog bijkomende info wenst of eventuele vragen heeft, kan u mij steeds vrijblijvend contacteren via mail. Alle gegevens zullen anoniem verwerkt en na het beëindigen van de studie vernietigd worden volgens GDPR richtlijnen.

Wij danken u bij voorbaat voor de bereidwillige medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Studente Marieke Brys

mede in naam van mijn promotoren: prof. dr. K. Chiers, dr. L. Van Brantegem


Voor verdere info of vragen kan u altijd vrijblijvend contact opnemen:
Marieke Brys      Marieke.Brys@UGent.be


Laboratorium voor Pathologie van de Huisdieren. Faculteit Diergeneeskunde. Salisburylaan 133. B-9820 Merelbeke.