Bijgevoegde hengstenkeuring

Niet vergeten inschrijven.

Beste leden,
 
Door ziekte (griep meerbepaald) was het onmogelijk om vorige woensdag 13/2 en maandag 18/2 de telefoonpermanentie te bemannen.
Mijn excuses hiervoor.
We zien wat woensdag brengt.
 
De bijgevoegde hengstenkeuring nadert.
Inschrijvingen kunnen tot 10 maart 2019.
Die dag wordt de cataloog afgesloten.
Enkel de hengsten waarvoor 230€ (voor de hengsten met ziekteattest te Ghlin) of 375€ voor een bijzondere keuring betaald is op 10/3, komen in de cataloog.
indien er nog aanmeldingen achteraf zijn, dan komen die niet meer in de cataloog en wordt er de dag zelf ook geen melding gemaakt van pedigree enz.
De hengsten waarvoor de nodige betalingen niet zijn verricht tegen ten laatste donderdag 14maart, worden niet toegelaten tot de keuring.
Graag erop toezien dat het lidgeld 2019 is voldaan.
 
Vandaag zijn 5 hengsten aangemeld,
 
Graag een rappel voor wie publi wenst te plaatsen in het eerstkomende ledenblad.
Niets moet… niemand dient zich verplicht te voelen. Het blijft maar een voorstel.
 
Het secretariaat.