Bevraging impact van COVID-19 op de paardensector

Met oog op EU-zitting

EHN (European Horse Network) verzamelt voor hun EU-zitting op 13/10/2020 gegevens van de schade welke COVID-19 aan de hippische sector in ieder Europees land aanrichtte en dit om de globale impact in beeld te kunnen brengen. EHN wil hiermee mogelijks EU-tussenkomsten verkrijgen voor de hippische sector in Europa.

Deze bevraging is volledig vertrouwelijk. De resultaten worden geheel anoniem verwerkt en we vragen dus geen bijkomende persoonlijke gegevens.

U kan de enquête hier invullen.