Afwerking veulens geboren 2019

HERINNERING - RAPPEL

Beste fokkers.

Het is 1 oktober!! EIND DEZE MAAND MOETEN ALLE SIGNALEMENTEN MET BRUIKBARE HAARSTALEN BINNENGELEVERD ZIJN voor wie in aanmerking wil komen van de veulenpremie.

Wellicht zijn een aantal veulens en/of signalementen nog niet ingediend.
Ik verwijs naar het subsidiebesluit zoals jullie konden lezen in het laatste ledenblad.

Conform de voorwaarden van het subsidiebesluit om in aanmerking te komen voor de veulenpremie, dient het signalement met BRUIKBARE HAARSTALEN ten laatste op 31 oktober op het secretariaat te zijn.
BRUIKBARE HAARSTALEN = MINSTENS 30 HAREN MET WORTELS.
31 Oktober blijft ook de einddatum voor wie geboorteaangiftes laat binnenstuurt !

Voor wie zijn veulens nog moet inschrijven:
Graag DRINGEND volledig ingevuld geboortebericht met handtekeningen zowel voorkant als achterkant, opsturen naar het Secretariaat VFBT - Deinse Horsweg 1 - 9031 Drongen.

Betaling van 35€ voor de veulens - hoofdregister klasse 1 - overschrijven naar VFBT
Zie erop toe dat de merrie op naam van de fokker staat, zoniet paspoort meesturen naar Drongen voor mutatie.
Kosten mutatie 15€ voor VFBT geboren paard - 53€ voor ander stamboek.

Ten laatste 31 oktober moet het signalement met BRUIKBARE HAARSTALEN aangeleverd zijn op het secretariaat.
Voor meer info verwijs ik jullie naar de ledenbladen - pagina ‘Officiële mededelingen V.F.B.T.’

Wie vandaag nog niets ontving van de ingestuurde veulens - controleer of de factuur van BCP is aangekomen én zo ja, betaald is.
Indien reeds enige tijd betaald en nog geen signalementsfiche ontvangen, neem contact op met het stamboeksecretariaat.
Ik heb GEEN ZICHT op het facturatieprogramma van BCP en moet dus navraag doen via Paardenpunt Vlaanderen.

Bedankt voor de medewerking,
Voorzitter en secretariaat V.F.B.T.


Ter info:
IBAN: BE80 1032 2503 1277, BIC: NICABEBB