Aanspreekpunt veulenregistratie

Aandacht gevraagd.

Beste leden,
Voor wie vragen heeft hoever het staat voor de EIGEN VEULENS, wanneer dringend, gelieve jullie vragen te formuleren via mail info@trekpaard.be. of je kan ook altijd bellen tijdens de telefoonpermanentie.
Het is GEENSZINS de bedoeling dat fokkers zelf naar B.C.P. of Paardenpunt Vlaanderen bellen om te informeren naar de stand van zaken van hun veulendossier.

Het is op deze diensten druk - B.C.P. noch Paardenpunt functioneren als stamboeksecretariaat voor het Belgisch Trekpaard. Er is meermaals per week intern overleg tussen Paardenpunt.Vlaanderen en het stamboeksecretariaat.
Voor wie alles tijdig opstuurt en alle betalingen vlot doet en wanneer de dierenarts het signalement invult en voorzien van 2 BRUIKBARE STALEN tijdig opstuurt, gaat het vlot !
 
Met de zomerverlofperiode in het vooruitzicht doe ik nogmaals een oproep om de geboorteaangiftes zo vlug mogelijk naar het secretariaat op te sturen. We verwachten de komende dagen en weken heelwat signalementen die dienen verwerkt te worden, dus om het werk te spreiden, graag alles insturen.

Om vertraging in het hele traject van de afwerking te vermijden, zorg dat het lidgeld betaald is voor 2017 alsook 35€ inschrijvingsgeld per veulen.
Iedere zaterdag gaan alle geboorteaangiftes van de voorbije week voor diegenen waarvan ALLE betalingen in orde zijn, in verwerking. 
Voor wie zijn veulen via Horse-ID wenst aan te melden, wil dit gelijktijdig doen met het insturen van de geboorteaangifte. Eens het veulen aangemeld is via Horse-Id, krijgt het secretariaat hiervan direct melding.Wanneer het veulen niet vooraf is aangemeld via Horse-Id wordt ervan uitgegaan dat de aanmelding zoals vorig jaar, door het secretariaat gebeurd. Dit gebeurt aansluitend na het ingeven in de stamboekdatabank.
Betaal de aanmelding in de centrale databank van zodra u deze faktuur toegestuurd krijgt, of meldt het veulen zelf aan via Horse-Id. Het is pas wanneer B.C.P. de betaling afgeboekt heeft, dat de identificatiedocumenten kunnen aangemaakt en afgeprint worden - niet eerder. Dat is het programma van B.C.P. en daar heeft het secretariaat V.F.B.T. noch PPV enige impact op.
 
Bedankt voor de medewerking,
Uw voorzitter Joost Callebert