Aangifte veulens

Insturen geboortemeldingen

Het veulenseizoen is goed op gang – er zijn al meerdere veulentjes geboren.
Ter info :De geboorteaangifte dient tot heden nog altijd te gebeuren door het volledig ingevuld dekbewijs op te sturen naar het stamboeksecretariaat samen met de betaling op de rekening V.F.B.T. van 35 euro.

Aandachtspunten : Lidgeld 2017 dient betaald te zijn en de moeder van het veulen moet op naam van de fokker staan.

Het aanmelden in de centrale databank kan via Horse- ID maar staat los van de inschrijving in het stamboek.
Voor alle extra info verwijs ik jullie naar ons laatste ledenblad.
Indien nog vragen, het secretariaat is telefonisch bereikbaar op maandag tussen 18-20 u en op woensdag tussen 10u-14u.