Aan onze leden in Nederland

Fout met verzending ledenblad.

Beste  leden uit Nederland.
Normaal hadden jullie voor ons Vlaams Kampioenschap (29juli) het ledenblad moeten ontvangen.
Er is echter iets fout gelopen tijdens de verzending van ons ledenblad naar Nederland.
Naar ik verneem, zijn niet alle ledenbladen  aangekomen.

Navraag bij de drukkerij bevestigde dat er inderdaad iets foutliep.
Bij sommigen is de verpakking losgekomen.
Wie geen blad ontving, gelieve contact te nemen via info@trekpaard.be.
Deze worden vanuit de drukkerij nagezonden.
Onze excuses voor het ongemak