Goed bijgewoonde academische zitting

Feestzitting 125 jaar Belgisch trekpaard

Vrijdagnamiddag 16 september organiseerde de Koninklijke Maatschappij het Belgisch Trekpaard ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan een academische zitting in de magnifieke Gotische zaal van het Stadhuis van Brussel. Een 140-tal genodigden uit binnen- en buitenland waren hierbij aanwezig.

De verwelkoming werd gedaan door schepen Jean De Hertog in naam van het College van Burgemeester en schepenen van de Stad Brussel.

Als eerste spreker stond Vlaams Minister-President Kris Peeters op het programma. Hij roemde het Belgisch trekpaard omwille van zijn grote economische waarde als exportproduct uit het verleden en bedankte en feliciteerde de fokkers voor hun nietaflatende inzet.
Als paardenliefhebber liggen ook de Belgische trekpaarden hem nauw aan het hart en gezien de huidige crisis en terugval in het aantal veulens van dit ras wil de Vlaamse minister-president met overheidssteun de fokkerij ervan ondersteunen. Door de economische crisis hebben de trekpaardenfokkers het niet altijd even makkelijk, zegt Peeters. "De daling van het aantal veulens, jaar na jaar, is een gevaar voor de toekomst van het Belgisch trekpaard. Ik heb mijn administratie dan ook de opdracht gegeven om zo snel mogelijk de veulenpremie terug in te voeren in Vlaanderen". Voor dit jaar werd reeds 20.000 euro vrijgemaakt voor premies aan eigenaars van Belgische trekpaarden die deelnemen aan door het stamboek georganiseerde officiële wedstrijden en demonstraties.

Dhr. Maurice Dedobbeleer, Voorzitter van de Koninklijke Maatschappij, vervolgde met een uiteenzetting over 125 jaar stamboek van het Belgisch trekpaard. Of hoe aan het eind van de 19e eeuw de fokkers beseften dat het nodig was zich te verenigen om te komen tot een eenvormig ras dat daarna al snel de wereld veroverde, zij het niet zonder tegenslagen bv. tijdens de twee wereldoorlogen en recent de economische crisis.

"Het trekpaard van de toekomst" was een logisch vervolg in het verhaal dat werd toegelicht door Dhr. Jan De Boitselier, Voorzitter van de Vlaamse Fokkers. De rode draad door dit betoog was de passie en liefde die bij elkeen van de fokkers aanwezig is om het beste uit dit paardenras naar boven te halen. Naar de toekomst toe heeft het trekpaard zeker de nodige troeven: het kan ingezet worden in de recreatie waarbij het betrouwbaar karakter een belangrijke factor is, de recente inzet van trekpaarden in steden heeft ook op sociaal vlak een belangrijke functie, het is nog steeds bio-energie in zuiverste vorm, export product,... Een vraag voor de toekomst is daarbij de rol van de overheid waar gedeeltelijk reeds antwoord op werd gegeven door Minister President Kris Peeters.

Uit Nederland mochten we een ruime delegatie verwelkomen. Voorzitter van de Koninklijke Vereniging, Dhr. Henk van der Pols, had het over de rol van samenwerking in de toekomst. Momenteel bestaat die reeds tussen beide koninklijke verenigingen en ze is ook nodig om de problemen van de toekomst samen aan te pakken en te overwinnen. De mechanisatie is niet zo sterk geweest dat ze het trekpaard heeft kunnen doen verdwijnen en met de nodige inzet komen we ook het huidige economische dal weer te boven, aldus Van der Pols.
De Nederlanders kwamen bovendien niet met lege handen. Een prachtig cadeau waarop de logo's van de Belgische en Nederlandse koninklijke vereniging te zien zijn, staat symbool voor de samenwerking tussen beide stamboeken.

Voorzitter van de vereniging "France Trait", Dhr. Pierre Pasdermadjian, had het over het trekpaard in de Europese unie. France Trait vormt in Frankrijk de overkoepelende organisatie van de negen trekpaardrassen waarvan Trait du Nord en Trait Auxois nauw verwant zijn aan ons Belgisch trekpaard. Dhr. Pasdermadjian zag hoe de professioneel opgezette organisatie een sterk draagvlak creëerde voor de voorheen afzonderlijk werkende stamboeken. "Une race, une voix" is daarbij de belangrijke achterliggende gedachte en hij hoopt dat ook samenwerking over de landsgrenzen heen mogelijk wordt.

Als laatste kwam Federaal Minister van Landbouw, Mevr. Sabine Laruelle, aan het woord. Ze begon haar betoog "Het Belgisch trekpaard, een parel voor de toekomst" in het Nederlands. Voor haar verbergen de trekpaarden een geschiedenis van mensen, ze maken deel uit van de geschiedenis waarin mens en paard al heel lang samenleven. De Koninklijke Maatschappij is al 125 jaar de ideale schakel tussen deze parel van de landbouw en de mensen die eraan gehecht zijn en daarom feliciteert ze alle fokkers en de Koninklijke Maatschappij voor alle jaren inzet voor het Belgisch Trekpaard.

Alle sprekers kregen een exemplaar van het boek - dat zopas verscheen n.a.v. het 125-jarig bestaan - overhandigd door Voorzitter Maurice Dedobbeleer. (klik hier voor meer info over het boek

De afsluiting werd gedaan door Dhr. Mark Wentein die de volledige namiddag ook als moderator fungeerde. Hij deed dat op zeer toepasselijke wijze met het voordragen van het gedicht "Twee horsen" van Guido Gezelle.
De feestzitting werd beklonken met een receptie.

Foto's: Alfons Maes

Academische zitting 16/09

FOTO'S

Academische zitting 16/09
Academische zitting 16/09
Henk van der Pols, Voorzitter KVTH
Kris Peeters - Maurice Dedobbeleer - Ben Ysebaert - Henk van der Pols
Een 140-tal genodigden uit binnen- en buitenland waren aanwezig