Basisopleiding jurylid paarden

Inschrijven is nog mogelijk

Het FORUM FOKKERIJ (subsector Vlaamse Confederatie van het Paard) is dit jaar gestart met een BASISOPLEIDING JURYLID - beoordeling van PAARDEN. De cursus is gespreid over 2 jaren en wordt gelijklopend maar apart in beide landstalen gegeven. De inhoud van de eindbeoordeling zal voor beide taalgroepen dezelfde zijn. De deelnemers ontvangen een syllabus over alle lessenreeksen.

In juni 2011 hadden 2 lessenreeksen plaats: stamboekwerking Arabisch Volbloedpaard (BAPS vzw) en Belgisch Warmbloedpaard (BWP vzw), Belgische Haflinger Vereniging vzw en Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard vzw. Van de 4 rassen werden paarden voorgesteld en de raskenmerken besproken. Dit ging door op het Pietersplein in Gent waar de eerste lessen werden gegeven.
De cursus wordt in het najaar 2011 en voorjaar 2012 verder gezet met theoretische lessenreeksen over anatomie en afwijkingen, wormziekten, infectieziekten, gedragsstoornissen en welzijnsproblemen, hoefverzorging (met praktijk)…

Deze lessenreeksen gaan door op 26/11, 10/12, 11/2 en 17/3 van 14u tot 18u in CC De Kam, Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem. In de loop van 2012 volgen er nog theoretische en praktische lessenreeksen waarvan de details later worden bekend gemaakt.

GEINTERESSEERDEN KUNNEN NOG STEEDS INSTAPPEN/INSCHRIJVEN VOOR DE CURSUS via e-mail: forumfokkerij@gmail.com. De prijs voor deelname bedraagt € 150 met vermelding van naam, adres en paardenras waarvoor men kiest tijdens de praktijklessen.
Nederlandstaligen storten de deelnamekosten op rekeningnummer BE55 1030 2027 0644 van Forum Fokkerij – Franstaligen storten op het rekeningnummer BE40 7326 4902 8263 van BAPS vzw.