Aan de hengstenhouders

Geachte hengstenhouder,

Bijgevoegde hengstenkeuring
De Bijgevoegde en Bijzondere Hengstenkeuring zal doorgaan op zaterdag 21 maart 2015 om 14 uur te Waver. Klik hier voor meer informatie i.v.m. inschrijvingen.

CEM-test
Gelieve het resultaat van de CEM-test van uw hengst voor 15 februari te bezorgen aan het secretariaat.

Uw gegevens
Gelieve uw gegevens in de lijst hengstenhouders (klik hier) na te kijken en zo nodig correcties of aanvullingen door te geven.

Publiciteit ledenmagazine
Gelieve uw publiciteit voor het eerstkomende ledenmagazine te reserveren vòòr 20/02/2015. Folders meesturen is eveneens mogelijk, tarief afhankelijk van type folder - informeer naar de mogelijkheden.

Dekcertificaten
Gelieve dringend de (resterende) stroken B van uw dekcertificaten van dekseizoen 2014 te bezorgen aan het secretariaat indien dit nog niet gebeurd is.

Bedankt voor uw medewerking.