11de Vlaamse Fokkerijdag

Uitnodiging

KULeuven, Onderzoeksgroep Huisdierengenetica, en het Departement Landbouw en Visserij organiseren dit najaar de 11de Vlaamse Fokkerijdag:
 
LANG ZULLEN ZE LEVEN!?...MAAR OOK GEZOND!
UITVAL VAN DIEREN VERMIJDEN OF VERMINDEREN

Tijdens deze editie zal gekeken worden hoe wetenschap en fokkerij-organisaties zich inzetten om uitval van dieren te verminderen of te vermijden. Hiervoor zullen we enerzijds nagaan of het seksen van sperma en broedeieren toekomstmogelijkheden heeft binnen de fokkerij. Anderzijds zal er dieper ingegaan worden op de fokprogramma’s die zich inzetten voor diergezondheid, robuustheid, langleefbaarheid,… en dit bij verschillende diersoorten.

Het definitieve programma en de uitnodiging kunt u vinden in de bijlage.
De deelname aan deze studiedag is gratis. U kan inschrijven via deze link.

woensdag 6 november, 13.00u – 17.00u | LEUVEN
Vlaams Administratief Centrum (VAC Dirk Bouts), Diestsepoort 6, 3000 Leuven