Vernieuwing lidgelden

Lidgeld V.F.B.T.

Het lidgeld V.F.B.T. voor 2018 bedraagt 50€ - ledenbrochure inclusief
Te betalen op rekening REKENING V.F.B.T. : BE 80 1032 2503 1277
Voor de leden van de R.V.B. en de Algemene Vergadering V.F.B.T. : enkel wie lidgeld betaald heeft vóór 31 januari 2018 kan gedurende 2018 stemmen. Aangezien in 2018 de helft van de besturen moet herbevestigd worden of herkozen worden, geldt dit ook voor de eventueel NIEUW verkozen leden. Geen lidgeld betaald vóór 31 januari = geen stemrecht voor 2018. De statuten worden gevolgd waardoor er geen afwijkingen worden toegestaan.
 
Het lidgeld voor de buitenlandse leden bedraagt 60€ -  ledenbrochure inclusief
Te betalen op rekening K.M.B.T. : BE 90 1032 2379 4832
BIC NICABEBB van Crelan - Kantoor De Windt - Aalst
 
AWCTB : info via le sécretariat 
Jean Claude Rossomme : (+32) 0473/253566