Steun het aanvraagdossier van de trekpaardenraad

Teken nu het instemmingsformulier!

De cultuur van het Belgisch trekpaard, trots van Vlaams-Brabant, is een krachtig stukje levend erfgoed. Als eigenaar, menner, fokker of gepassioneerde koestert u dagelijks de kennis, technieken en gebruiken die deze traditie vormgeven. Om dit rijke immaterieel cultureel erfgoed te vrijwaren en door te geven aan volgende generaties, hebben diverse actoren uit de trekpaardenwereld zich verenigd in een trekpaardenraad. Zij heeft een dossier samengesteld om de Belgische trekpaardencultuur te laten erkennen op de Vlaamse Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Dit dossier bevat, naast een analyse van de huidige sterktes en zwaktes in de omgang met de trekpaardencultuur, ook vele acties die bijdragen aan een toekomst voor de traditie.

In dit dossier geeft de trekpaardenraad 5 redenen aan waarom de Belgische trekpaardencultuur Vlaamse erkenning verdient:
  1. de kennis en vaardigheden uit de fokkerij voor het in stand houden en kweken van het ras, verbonden met gebruiken in de hengstenhouderij en bij prijskampen en keuringen
  2. de kennis en vaardigheden eigen aan de africhting van het trekpaard, zichtbaar in de waaier aan mentechnieken bij sportieve, recreatieve en economische toepassingen
  3. de historische waarde van het trekpaard dat getuigt van een (ruraal) verleden van pre-machinale arbeid en mobiliteit
  4. de brede inzetbaarheid van het trekpaard bij culturele activiteiten van uiteenlopende aard: competitief (prijskampen/keuringen), sportief (men- en trekwedstrijden), recreatief (huifkartochten, vliegend tapijt), heemkundig (processies, jaarmarkten, oogstfeesten), …
  5. de heroplevende inzet van het trekpaard als duurzame en ecovriendelijke bron van energie en mobiliteit in natuurbeheer en landbouw, en als partner in sociale en welzijnsprojecten
Een erkenningsaanvraag vereist een stevig draagvlak onder de actoren uit de betrokken erfgoedgemeenschap. Daarom vraagt de trekpaardenraad aan u om in te stemmen met het dossier. Zo geeft u blijk van uw steun aan de duurzame zorg voor het immaterieel erfgoed van de Belgische trekpaardencultuur. De Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard zijn u dankbaar !

Klik hier om het instemmingsformulier in te vullen