Statutenwijziging aanvaard.

Werking VFBT

Beste leden,

Met grote tevredenheid kunnen we meedelen dat de Algemene Vergadering van VFBT op zaterdag 22 oktober de nieuwe statuten VFBT goedgekeurd heeft.
Maanden voorbereiding gingen eraan vooraf maar werden beloond met een goedkeuring. Dank aan iedereen die eraan meegewerkt heeft voor de positieve inbreng.
Deze statutenwijziging heeft als voornaamste doel  van VFBT een sterkere en zelfstandige Vlaamse fokvereniging te maken waarbij er zal worden samengewerkt waar nodig met het moederstamboek KMBT alsook met de door de overheden erkende vereniging in Wallonië. Tevens wordt het democratisch gehalte van onze vereniging nog verder uitgebreid.

De voornaamste wijzigingen zijn dat vanaf volgend jaar iedereen die stemgerechtigd wil zijn om vanuit zijn provincie de bestuurders voor de VFBT te kiezen, gedurende drie jaar onafgebroken zelf betalend lid VFBT dient te zijn alsook om zijn kandidatuur als bestuurslid te stellen.

Iedere provincie krijgt een minimum aantal mandaten ongeacht het aantal ingeschreven veulens. Nieuw is dat naast het aantal veulens ook het aantal betalende VFBT leden van die provincie in rekening worden gebracht voor het bepalen van het aantal mandaten voor deze provincie.

Hengstenhouders kunnen vanaf de invoegetreding niet langer deel uitmaken van de Raad Van Bestuur.
Er worden drie commissies opgericht : de jeugdwerking (die reeds actief is) - de commissie recreatie die de belangen van de aangespannen/bereden leden zal behartigen en als laatste de commissie voor de hengstenhouders.
Uit ieder van deze drie commissies wordt een vertegenwoordiger naar de Raad van Bestuur VFBT afgevaardigd, echter zonder stemrecht.

De statuten gaan in voege in het voorjaar op de eerstkomende Statutaire Algemene Vergadering van maart 2017.