Officiële Provinciale Prijskampen

Inschrijvingen afgesloten

Beste fokkers.

De inschrijvingen voor de Officiële Provinciale Prijskampen zijn afgesloten.

Inschrijvingen die tot vrijdag 19 augustus op het secretariaat  aankwamen, zijn aanvaard voor zover in orde met lidgelden, mutaties/ betalingen van mutaties  en registraties bij de centrale databank.

Voor diegenen die nog niet betaalden, het inschrijvingsgeld dient ten laatste woensdag op de rekening VFBT te staan.
Alles wat daarna nog aankomt, zal niet meer worden toegelaten en bijgevolg zal niet meer kunnen deelnemen aan de keuring.

Vriendelijke groeten,
Namens het bestuur VFBT.