Nieuwe Europese diergezondheidswet

Bijkomende verplichte registratie van uw paarden

Naar aanleiding van de bekendmaking van de nieuwe Europese diergezondheidswet, moeten inrichtingen waar paardachtigen worden gehouden vanaf 9 februari 2022 geregistreerd zijn bij BCP; er is een overgangsperiode tot 31 juli. De nieuwe Europese diergezondheidswet (Animal Health Law) maakt deel uit van een reeks maatregelen van de Europese Unie om de gezondheids- en veiligheidsnormen voor de hele landbouwsector en voedselketen te versterken.

Onder inrichtingen wordt verstaan: plaatsen waar paardachtigen worden gehouden, zoals stallen, boxen en weiden. Dit geldt dus ook voor iedereen die trekpaarden houdt! Hetzij permanent, hetzij tijdelijk. Hengstenhouders: informeer u aangaande het bijhouden van een register van merries die op het station worden gebracht!

Wat moet u in praktijk doen?

1. Uw inrichting registreren op www.horseid.be/extranet 
2. Nadat uw inrichting is goedgekeurd, kan u uw paarden hieraan koppelen.
3. Een register bijhouden per inrichting (twee voorbeelddocumenten vindt u op de link hieronder).

Klik hier voor meer informatie

Dit dient z.s.m. in orde gebracht te worden, absolute deadline 31/07/2022 !