Mat Weststrate waarnemend voorzitter K.V.T.H.

K.V.T.H. Nederland

De heer Mat Weststrate, ons bekend als voorzitter van de Foktechnische commissie Nederland, is aangeduid als waarnemend voorzitter K.V.T.H. - één van de erkende dochterstamboeken van K.M.B.T.
Op 24 september liet hun algemeen voorzitter Henk Van Der Pols aan het dagelijks bestuur weten dat hij zijn functies binnen de K.V.T.H. met onmiddellijke ingang neerlegde. De reden hiervoor was een verschil van inzicht in het bestuurlijk handelen. 

Het bestuur K.V.T.H. gaat tijdens de Algemene Vergadering - voorjaar 2019 - hun ontslagnemend voorzitter bedanken voor zijn inzet gedurende bijna 12 jaar als voorzitter - ten dienste van het stamboek in Nederland.

We wensen de heer Weststrate alle succes toe en hopen op een vlotte samenwerking met België.