Info vanuit Vlaams-Brabant

Wijziging agenda A.V. Vlaams Brabant

 De jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vlaams-Brabantse Kwekers zal
plaats hebben op 16 februari 2018 om 20 uur in de Parochiezaal van Droeshout-
Met wijziging in het programma nl Voordracht door Wilfried Verdoodt ivm mineralen,
bemesting en onderhoud van paardenweide zal wegens gezondheidsredenen niet kunnen doorgaan.
Verkiezing mandaten V.F.B.T. : AV + RVB. 
Iedereen van harte welkom.
Johan Vereertbrugghen