Bijzondere & bijgevoegde hengstenkeuring

Aan de eigenaren van nieuw te keuren hengsten

Beste eigenaars,

Deze week nl. 15/3 - is de afsluitdatum voor de bijzondere & bijgevoegde hengstenkeuring.
Een inschrijving gaat samen met de betaling van 375€. voor de bijzondere en 230€ voor de bijgevoegde keuring.
Zoals vermeld staat in het ledenblad, dienen alle betalingen van V.F.B.T. fokkers te gebeuren bij V.F.B.T.

Het secretariaat.