Agribex

Sanitaire voorwaarden - Versie 12/10/2017

2.4. Paarden
a. Alle paarden dienen geïdentificeerd te zijn:
- De paarden moeten gechipt zijn;
- Ze moeten in het bezit zijn van een conform paspoort (een kopij van het paspoort is
toegelaten indien het origineel binnen de drie uur kan voorgelegd worden);
- Ze moeten geregistreerd zijn in de centrale databank
b. Er mag geen verbod of beperking gelden voor het bedrijf of voor een zone waarin het bedrijf
zich bevindt.
c. Als advies (geen wettelijke bepaling) kan men stellen dat de deelnemende paarden binnen de 4
weken voorafgaand aan de verzameling getest worden op Equine Infectieuze Anemie, Kwade
Droes en Dourine en dat de resultaten conform dienen te zijn.

Voor hen die nog geen copie van het griepattest inleverden, gelieve dit in orde te brengen.

Bedankt voor de medewerking,
Het secretariaat.