Uitspraak kortgeding i.v.m. Bloc van Terlo

Op 3 juni 2015 ontving de Koninklijke Maatschappij het Belgisch Trekpaard VZW een dagvaarding van Dhr. Geert Sorgeloos met de eis een herkeuring te organiseren voor de hengst Bloc van Terlo 2009/460 en dit binnen de 8 dagen na de tussen te komen beschikking onder verbeurte van een dwangsom van 1000 Euro per dag vertraging.

De hengst Bloc van Terlo 2009/460 werd tijdens de Bijgevoegde Hengstenkeuring te Waver op 21/03/2015 niet goedgekeurd. Het houden van een herkeuring werd eerder door de KMBT reeds geweigerd aan Dhr. Sorgeloos.
Op de Bijgevoegde Keuring werd gejureerd volgens het systeem zoals beslist op de Raad van Bestuur van de KMBT van 20/12/2014, zijnde: de officiële juryleden beoordelen de hengsten onafhankelijk van elkaar waarbij puntenscores die 10,00% of meer (in positieve of negatieve zin) afwijken van het gemiddelde, niet worden meegeteld in de totaalscore.
In de punten van de hengst Bloc van Terlo 2009/460 werden géén afwijkingen van 10% of meer vastgesteld en de hengst behaalde een gemiddelde score van 19,00/30 (minstens 20/30 nodig om goedgekeurd te worden).

Op 22 juni werd de zaak in kortgeding gepleit waarna op 04/08/2015 de uitspraak door de Rechtbank van Brussel volgde. De rechtbank verklaart de vordering onontvankelijk en wijst deze af.
Het resultaat van de Bijgevoegde Hengstenkeuring - zijnde de afkeuring van de hengst Bloc van Terlo 2009/460 - blijft derhalve gelden.