Leo De Pauw overleden

Stal De Grenshoeve

Op 8 maart 2016 is de heer Leo De Pauw overleden, echtgenoot van mevrouw Maria Moens.
        
Leo De Pauw
Geboren te Steenhuffel op 31 juli 1938
en na een smartelijk ongeluk overleden
te Jette op 8 maart 2016.

Leo was een fokker en trekpaardenliefhebber in hart en nieren uit Steenhuffel. Zijn paarden kregen de stalnaam "van de Grenshoeve" mee.

De plechtige uitvaartliturgie zal plaatshebben in de parochiekerk van Sint-Genoveva te Steenhuffel OP ZATERDAG 19 MAART 2016 OM 10 UUR.

Wij bieden zijn familie en vrienden onze oprechte deelneming aan.