Aanvulling publicatie Uitslag bloedonderzoek hengstenkeuringen

Nieuws KVTH

Bericht van de KVTH : 

In navolging op de publicatie op de officiële website van de K.V.T.H. dd. 16 februari jl. kan er als volgt, ter verduidelijking, worden bericht.

De betreffende hengst, waarin ongeoorloofde middelen zijn aangetroffen in het bloed tijdens de hengstenkeuring van 24 januari jl., betreft de 4 jarige Landor van de Boterhoeve. Landor van de Boterhoeve is in eigendom van dhr. A. Aarnoutse te 's-Gravenpolder.

De eigenaar van de hengst heeft in samenwerking met de huurders van deze hengst, zijnde dhr. en mw. Bal, beide vennoten van V.O.F. Het Kruissewegje te Heinkenszand, onlangs een kortgeding aangespannen tegen de K.V.T.H. waarin o.a. werd gevorderd de opgelegde sancties en maatregelen vanuit de K.V.T.H. te doen nietig verklaren en de voornoemde publicatie te doen rectificeren.

Op 27 maart jl. heeft dit Kortgeding plaatsgevonden en op 1 april jl. is door de Rechtbank Oost Brabant Kanton 's-Hertogenbosch het Vonnis gesteld.

De beslissing in dit Vonnis geeft weer dat de vordering van bovengenoemde eisers is afgewezen. De maatregelen die de K.V.T.H. op 13 februari jl. heeft kenbaar gemaakt aan de eigenaar van deze hengst blijven derhalve van kracht.

De Paardenkrant van 09/04/2015 meldt dat de eisers inmiddels hoger beroep hebben aangetekend.