Nederlands

Structuur & bestuur

Een Vlaams en een Waals stamboek

Hoewel onze Koninklijke maatschappij 'Het Belgisch Trekpaard' een meer dan 100-jarige traditie heeft, heeft de regionalisering van ons land en in het bijzonder de regionalisering van ons ministerie van landbouw, tot gevolg dat het vertrouwde stamboek genoodzaakt werd op te splitsen in een Vlaams en een Waals stamboek.

Alle veulens die in Vlaanderen worden geboren, worden ingeschreven bij de VFBT of 'Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard’.
De veulens die in Wallonië worden geboren, dienen te worden ingeschreven bij de AWCTB.

Het Waalse stamboek telt op dit moment twee verenigingen:
AWCTB - officieel erkend door de overheid maar niet aanvaard door de KMBT.
EWCTB - officieel erkend door KMBT maar niet erkend door de overheid.

Enkel de door de overheid erkende vereniging is gemachtigd om veulens in te schrijven en officiële merrieprijskampen te organiseren alsook om de hengstenkeuring te organiseren die hengsten toelaat tot de openbare dekdienst.

De provinciale verenigingen vaardigen vertegenwoordigers af voor de twee regionale verenigingen van waaruit de vertegenwoordiging naar KMBT gebeurt.