Inschrijvingsformulier Nationale Prijskamp online

Nationale op 13/03/2022 in Sentower Park

De Nationale Prijskamp gaat dus door op 13 maart 2022 in Sentower Park in Oudsbergen.

Inschrijving: 15€/ paard → u krijgt 50€ terug bij effectieve deelname
Huren stal: 45€/stal → absoluut op voorhand te reserveren

U kunt inschrijven tot 15/02/2022 door : (3 manieren)

  • het formulier in te vullen en te mailen naar kmbt-srctb@trekpaard.be of

  • het formulier in te vullen en per post te versturen naar KMBT – Plattelandscentrum Peerenbosch – Molenstraat 26 – 1760 Roosdaal-Pamel of

  • gewoon volgende gegevens te mailen of te sturen :

Naam, adres, gsm, email, rekeningnummer eigenaar
Naam fokker
Naam + stamboeknummer (of UELN-nummer) + reeks paard
Bewijs geldige inenting influenza (indien reeds gestuurd voor Agribex, niet nodig)
Eventueel medisch attest blokstaart (indien reeds gestuurd voor Agribex, niet nodig)
Totaal bedrag: 15€ / paard x …. paarden = …....€
Indien gewenst 45€/stal x … = …....€
Totaal bedrag : …....€

+ het totaalbedrag overmaken op rekeningnummer BE90 1032 2379 4832 met vermelding naam eigenaar.

Of uw paard mag deelnemen, kunt u terugvinden in het technisch reglement (pagina 3).

FOTO'S

DOCUMENTEN