Al meer dan 100 veulens aangemeld.

Ondertussen is het veulenseizoen volop aan de gang.
Deze week werd het 100ste veulen van dit seizoen aangemeld.
Tot vandaag : 63 hengstveulens - 73 merrieveulens.

Bedankt aan de fokkers voor het snel opsturen van de geboorteverklaringen alsook de daaraan gekoppelde betalingen.
Pas wanneer dit alles in orde is, wordt het geboortebericht doorgegeven voor verwerking.
Gelieve enkel VOLLEDIG ingevulde geboorteverklaringen op te sturen : eigenaar/houder/identificeerder !!
(onvolledige en/of niet ingevulde documenten worden jullie teruggestuurd en hierdoor loopt de hele procedure vertraging op  !!!).
Hou er ook rekening mee dat enkel de veulens waarvoor de volledige identificatieprocedure werd afgewerkt, in aanmerking komen voor de veulenpremie ! Het is dus in jullie eigen belang om alles zo kort mogelijk na de geboorte in te sturen en in orde te brengen. Hoe eerder we kunnen starten met de verwerking van de geboorteverklaringen, hoe eerder jullie het paspoort ontvangen.
Veulens waarvan het paspoort niet is afgewerkt, mogen het bedrijf trouwens ook niet definitief verlaten.
 
Dat fokken niet altijd rozegeur en maneschijn is, ondervonden jullie spijtig genoeg ook al. 
Soms loopt het al eens mis tijdens de geboorte of sterft het veulen tijdens de eerste levensweken. 

Wat als uw veulen sterft voor de identificatie ?
Wanneer uw veulen sterft vooraleer het volledig geïdentificeerd is, dient u dit per direct te melden aan het secretariaat, bij voorkeur via mail.  U dient een kopie van het ophalingsbewijs (voor- en achterkant) van het destructiebedrijf Rendac  + DNA van het veulen aan het secretariaat te bezorgen (en indien mogelijk eveneens een verklaring van de dierenarts die een omschrijving geeft en de  omstandigheden van het overlijden). Voor veulens die overlijden vóórdat het paspoort naar de drukkerij werd doorgegeven,  (of die overlijden tijdens de geboorte maar die men wenst te laten registreren), dient er geen 35€ inschrijvingsgeld te worden betaald, enkel 10€ administratiekosten. (indien de 35€ reeds werd betaald, wordt u 25€ teruggestort). Voor deze veulens wordt GEEN paspoort afgeleverd.

Op naar de volgende 100 !
Aan allen veel succes met de nieuwe veulentjes.
Draag er zorg voor !
Het secretariaat.