Wijzigingen aan de reglementering inzake identificatie en registratie van paardachtigen

Nieuw KB van 11 oktober

Teneinde de Belgische reglementering in overeenstemming te brengen met de Europese Verordening 504/2008 worden er door het Koninklijk besluit van 26 september 2013 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank, enkele fundamentele wijzigingen aangebracht aan de bestaande reglementering.

U vindt een overzicht van de veranderingen op onze website. Het is erg belangrijk dat paardenhouders op de hoogte zijn van deze regelgeving. Daarom hopen wij ook dat u deze informatie aandachtig zal doornemen.

» Klik hier voor een overzicht van de aanpassingen.

» Klik hier voor het volledige Koninklijk besluit.

Bron: Vlaams Paardenloket

reglementering identificatie