Wetgeving beschutting op de weide

Aanpassingen wet op het dierenwelzijn

Vanaf 10.1.2013 wettelijke verplichting voor paardachtigen op de weide: Ofwel kunnen opstallen, ofwel beschikken over beschutting (natuurlijke beschutting of een schuilhok)!

Vanaf 10.1.2013 zijn er enkele wijzigingen van kracht aan de wet op het dierenwelzijn.

De wet voorziet thans uitdrukkelijk dat alle paardachtigen (paarden, ponys, ezels, …) die buiten worden gehouden, moeten kunnen opgestald worden of, indien dit niet het geval is, moeten beschikken over een natuurlijke beschutting of een schuilhok.

De wet voorziet dus twee opties, ofwel kan men de paarden opstallen en in dat geval moet er op de weide geen beschutting voorzien zijn. Ofwel kan men de paarden niet opstallen en in dat geval is het wettelijk verplicht dat de paarden op de weide moeten beschikken over beschutting. Die beschutting kan bestaan uit een schuilhok of het kan ook natuurlijke beschutting zijn. Tegelijkertijd verdubbelen de boetes voor overtredingen van de wet op het dierenwelzijn.

De nieuwe wet is het resultaat van het advies van de Raad voor Dierenwelzijn betreffende paarden die buiten gehouden worden, dat tot stand kwam na constructief overleg binnen de werkgroep van de Raad voor Dierenwelzijn rond paarden op de weide. Daarbij stelt de werkgroep richtlijnen voor die als beslissingscriteria kunnen dienen voor de inspecteurs van de dienst dierenwelzijn en die ook verspreid kunnen worden bij eigenaars en toekomstige eigenaars van paarden teneinde preventief op te treden. Die richtlijnen zijn opgenomen als bijlage bij dit advies.

Meer informatie over deze wetgeving en het houden paarden op de weide in het algemeen, vindt u op de website van het Vlaams Paardenloket, klik hier.

Beschutting op de weide