Veulenpremies veulens °2015

uitbetalingen na 31/01/2016

In 2015 is door de Vlaamse Overheid minder subsidie beschikbaar gesteld dan vorige jaren. Veulens geboren in 2015 moeten volgens het Ministerieel Besluit hierover, ten laatste op 31 januari 2016 beschikken over het door de Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard vzw uitgereikte certificaat voor geregistreerde paardachtigen (= het paspoort).

Op dit moment is van een aantal veulens de identificatie nog niet afgewerkt. Bijgevolg is het aantal veulens dat recht heeft op de veulenpremie nog niet gekend en kan het bedrag van de veulenpremie (maximum €175/veulen) ook pas bepaald worden na 31/01/2016. De veulenpremies zullen aldus eveneens pas daarna uitbetaald kunnen worden.