Rectificatie

Ledemagazine 95

Op pagina 53 van het recent verschenen ledenmagazine nr. 95 staat in de lijst Administratief Goedgekeurde hengsten "Jumbo van de Gentweg" (geboren 2000) verkeerdelijk niet vermeld.

De lijst goedgekeurde hengsten met alle details kan u steeds raadplegen op deze website rubriek Hengsten > Goedgekeurd 2013, klik hier.