Premies Vlaamse Regering

Rectificatie & aanvulling voorwaarden

Door de Vlaamse Regering zijn in het jaar 2014 onderstaande premiemogelijkheden beschikbaar gesteld voor de leden van de vzw De Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard (VFBT):          
         
Instandhoudingspremie jonge hengsten :
    - 140 Euro voor jonge hengsten geboren in 2013
    - 100 Euro voor jonge hengsten geboren in 2012

Veulenpremie :
    - maximum 175 Euro voor veulens geboren in 2014

Premievoorwaarden :

  • De jonge hengst of het veulen moet ingeschreven zijn in de hoofdafdeling van het stamboek van het ras Belgisch Trekpaard.
  • De houder van de jonge hengst of de fokker van het veulen moet zijn domicilie in het Vlaams Gewest hebben.
  • Indien de houder van de jonge hengst of de fokker van het veulen een landbouwer is, mag hij over een periode van drie jaar niet meer dan 15.000 euro de-minimissteun ontvangen hebben. Klik hier om de voorbeeld-verklaring te downloaden indien u landbouwer bent.
  • Voorwaarden veulenpremie: het veulen moet geboren zijn in 2014 en het moet ten laatste op 31 januari 20151 beschikken over het door de VFBT uitgereikte certificaat voor geregistreerde paardachtigen.
  • Voorwaarden instandhoudingspremie jonge hengsten:
    • de hengsten geboren in 2013 moeten hebben deelgenomen aan de officiële prijskamp van de provincie waar hun houder zijn domicilie heeft.
    • de hengsten geboren in 2012 moeten deelgenomen hebben aan de keuring voor toelating tot de voortplanting die de Koninklijke Maatschappij Het Belgisch Trekpaard organiseert.1 Opmerking aangaande de identificatie van veulens - Regelgeving van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:
Op basis van de reglementering dient elke paardachtige, geboren op Belgisch grondgebied, geïdentificeerd te worden voor 31/12 van het jaar van geboorte of binnen de zes maanden na de geboorte, indien geboren na 30 juni.
De identificatie bestaat uit:
    - de inplanting van een microchip
    - de invulling van het identificatiedossier door een dierenarts identificeerder

Het identificatiedossier moet door de dierenarts binnen de 5 werkdagen na de identificatie teruggestuurd worden, stel 31/12 + 5 dagen of 6 maanden + 5 dagen (voor de paardachtige geboren na 30/06). Elk dossier dat niet binnen deze termijnen wordt teruggestuurd zal als gevolg hebben dat de paardachtige definitief uitgesloten wordt van de voedselketen.


Premies VFBT