Nieuwe Voorzitter voor VFBT

Beslissingen Raad van Bestuur

Tijdens de Raad van Bestuur van de Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard VZW op 25 april 2015 werd bij unaniem besluit Dhr. Gerard Naeyaert als nieuwe Voorzitter aangesteld.
Hij volgt Dhr. Jozef Colman op.

Dhr. Naeyaert is reeds jarenlang Voorzitter van de provinciale vereniging van West-Vlaanderen en boogt zo op de nodige ervaring om de stamboekvereniging te leiden. Hij stelt zich samen met het voltallige bestuur tot doel de rust te doen weerkeren en rekent daarbij op eenieders inzet in het belang van het Belgisch Trekpaard en de fokkers, en dit in goede verstandhouding met de provinciale verenigingen en met de KMBT.

Nieuwe Voorzitter voor VFBT