Jaarlijkse statutaire algemene vergadering

Verslag van de vergadering

Om praktische redenen was de vergadering dit jaar in  het Bourgogne Hof te Eernegem.
De opkomst van de leden was heel  talrijk voor deze vergadering .

Na een verwelkomings woord van de voorzitter, Gerard Naeyaert ,werd er overgegaan naar de orde van de dag.

Zoals gewoonlijk werd het verslag van de algemene vergadering van verleden jaar goedgekeurd.

In het volgende punt werd het financiële aspect van de Vzw uit de doeken gedaan, door de boekhouder Jef Caerels .
De balans van 2014 werd overlopen en er werd een begroting opgemaakt voor het komende jaar.

Dan volgde er een stemming voor 6 bestuursleden waarvan de mandaten ten einde liep.

De zes bestuursmandaten die ten einde liepen zijn: Roger Cobbaert 
                                                                                             Willy Lootens
                                                                                             Guido Vandecasteele
                                                                                             Annie Vandenbussche
                                                                                             Rene Vandierendonck
                                                                                             Gery Tyvaert

Gery Tyvaert heeft zich niet meer kandidaat gesteld voor het  bestuur.

Er waren ook twee nieuwe kanditaturen : Luc Lierman 
                                                                          Joost Callebert


De stemming gaf de volgende uitslag : Roger,Willy,Guido en Annie werden herverkozen
Joost Callebert en Luc Lierman werden voor het eerst verkozen als nieuwe bestuurleden .

Rene Vandierendonck werd niet meer herverkozen.

We willen zeker Gery Tyvaert en Rene Vandierendonck danken voor hun jarenlange inzet in bestuur

Daarna volgde er nog een voordracht door Dr. Maarten Oosterlinck over de "diergeneeskundige aspecten van de
hengstenkeuring van het Belgisch trekpaard".
Een korte samenvatting van de voordracht komt nog op de website.

Als afsluiting van de vergadering was er nog een tombola onder de aanwezigen en werd er nog een beetje nagekeuveld met een drankje .