Beslissingen Raad van Bestuur KMBT

Stamboeknieuws

Hieronder vindt u enkele beslissingen van de Raad van Bestuur van de KMBT genomen tijdens de vergadering van 28 maart jl.Verzameling DNA-stalen

Vanaf 2015 zal van alle veulens en hun moeder een DNA-staal (bv. haarstaal) afgenomen worden bij inschrijving. Zoals vorige jaren zal steekproefsgewijs van een aantal veulens de afstamming via DNA-analyse gecontroleerd worden. De overige DNA-stalen worden bewaard voor bv. mogelijk toekomstig onderzoek, voor moederschapscontrole wanneer het hengstveulen zou goedgekeurd worden voor de dekdienst, ... .
De DNA-stalen dienen door de dierenarts-identificeerder te worden genomen bij voorkeur tijdens de signalementopname van het veulen, waarbij de dierenarts schriftelijk dient te verklaren dat de identificatie van moeder en veulen gebeurden a.d.h.v. controle van het chipnummer.Tuchtprocedures


Van Langenhove
Op 23 februari 2015 ontving de KMBT een klacht van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent betreffende de hengst Isidoor van de Fonteine 2012/350 waarbij door de Faculteit fraude werd vastgesteld tijdens de medische herkeuring, met name dat het chipnummer werd vervalst op een kopie van het paspoort. Na verklaringen van beide partijen en op basis van de door de Faculteit aangeleverde documenten heeft de Raad van Bestuur beslist de eigenaar van de hengst, Dhr. Eddy Van Langenhove, te schorsen tot deelname aan prijskampen georganiseerd door de KMBT voor de periode van één jaar, met onmiddellijke ingang tot 28 maart 2016. Dit voor alle paarden in zijn eigendom of paarden die in mede-eigendom zijn waarbij hij als eerste eigenaar staat geregistreerd.

Watté
De KMBT ontving een klacht betreffende de inschrijving van een veulen van de hengst Zaki van ‘t Sparrenhof 2010/502. In de verklaring van de eigenaar van de betreffende hengst, Dhr. Steven Watté, werd het onterecht uitschrijven van een dekcertificaat bevestigd. De Raad van Bestuur heeft beslist Dhr. Watté te schorsen tot deelname aan prijskampen georganiseerd door de KMBT voor de periode van één jaar, met onmiddellijke ingang tot 28 maart 2016. Dit voor alle paarden in zijn eigendom of paarden die in mede-eigendom zijn waarbij hij als eerste eigenaar staat geregistreerd.Correcte identificatie van paarden en hun afstamming en een deskundige, objectieve en transparante beoordeling van de paarden op prijskampen en keuringen, van fundamenteel belang voor de KMBT en alle fokkers
Fraude met de identificatie of de afstamming van bij de KMBT ingeschreven paarden is ontoelaatbaar. Vandaar dat de KMBT zowel preventief, met veralgemeende afname van DNA-stalen bij alle ingeschreven veulens en hun moeders, als repressief optreedt.
Eerder werd op de raad van bestuur van 20 december 2014 een ontwerptekst goedgekeurd betreffende het profiel, de functiebeschrijving en de procedure voor aanduiding van officiële juryleden. Dit ontwerp beoogt een deskundige, objectieve en transparante beoordeling van de Belgische trekpaarden op de officiële prijskampen en keuringen. Het zal voorgelegd worden aan de volgende Algemene Vergadering van de KMBT.